Phân bố và tác hại:
 
Có 2 dạng: đốm nâu và đốm đen.
 
Ở giai đoạn cây con, nếu bệnh-> cây chết.
 
Ở giai đoạn ra hoa, bệnh nặng-> hoa bất thụ, xáo trộn thời gian nở hoa.
 
Trên những cây sinh trưởng kém bệnh hại nặng. Những cây sinh trưởng bình thường, bệnh xuất hiện nhưng không ảnh hưởng năng suất.
 
Triệu chứng:
 
user posted imageĐốm nâu: Hại chủ yếu trên lá, vết bệnh có màu nâu, nâu vàng, xung quanh vết bệnh có quần vàng, trên vết bệnh có 1 lớp mốc màu xám đó là cành bào tử phân sinh conidi, mặt dưới vết bệnh có màu nhạt hơn.
 
user posted imageĐốm đen: Bệnh xuất hiện đầu tiên ở những lá dưới gốc sau đó lan lên những lá phía trên, vết bệnh có màu đen đều ở 2 mặt. Vết bệnh có hình tròn, lớp nấm ở phía dưới lá màu đen sẫm, dày, nhiều cành conidi. Mọc từ trung tâm vết bệnh lan ra xung quanh, vết bệnh có hoặc có viền vàng rất nhỏ < đốm nâu. Trên lá đôi khi vết bệnh phủ toàn bộ diện tích lá. Kích thước vết bệnh khỏang 4 mm, trên lá có nhiều vết bệnh => lá vàng, khô và rụng.
 
Quy luật biến động:
 
Đốm nâu: Cành bào tử phân sinh thẳng có màu nâu nhạt, không có ngăn ngang nhưng thỉnh thoảng có từ 1-2 ngăn nhưng mờ. Bào tử phân sinh hình chóp có từ 4-14 ngăn ngang, không màu. Sinh trưởng tốt ở điều kiện T0= 25-28, Tmax= 360C, Tmin= 100C. Bào tử có thể tồn tại lâu trong tàn dư lá bệnh, nấm sinh bào tử phụ thuộc vào điều kiện A0, , T0 vết bệnh nhỏ bào tử sinh sản ít.
 
Đốm đen: Bào tử phân sinh có hình dùi trống hoặc hình trụ ngắn, có từ 3-5 vách ngăn ngang, có màu nâu đen, nhiệt độ thích hợp = 25-300C, Tmin= 100C.
 
Bệnh gây hại nặng vào giai đoạn 70 ngày sau khi trồng. TLB= 90%, vụ Hè thu nặng nhất.
 
Biện pháp phòng trừ:
 
- Dùng thuốc gốc đồng hoặc lưu huỳnh là có kết quả nhất: Benlate, Kumulus, Kasuran, Bordeaux phun vào 20-25 ngày sau khi thu.
 
- Luân canh với cây lúa nước, bắp, tránh luân canh với cây họ cî
 
- Tăng cường bón vôi, K cho cây. Thực hiện đúng qui trình kỹ thuật. Trước khi trồng xử lý hạt bằng Falisan 1% 3kg/ tấn hạt (khô). Trước khi trồng phải lựa hạt, tiến hành nhổ bỏ những cây bệnh cây chết; thu hoạch đúng thời vụ, thu dọn tàn dư sau thu hoạch.
 
Theo Tài liệu nông nghiệp