Cam Đường Canh hiện nay là hai loại cây trồng mang đến giá trị kinh tế cao cho người dân bởi đây là loại quả thông dụng được người tiêu dùng. Tuy nhiên đối với loại cây trồng này có một vấn đề ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cũng như số lượng đó chính là “bệnh hại”. Bệnh hại nếu không phát hiện kịp thời và trị sẽ làm cho người trồng có một vụ mùa không bội thu, thậm chí nếu bị nặng có thể làm mất sạch cả vườn cam.