Khi trồng cây cam Đường Canh để cây sinh trưởng, phát triển tốt cho sản lượng quả cao, có chất lượng, mẫu mã đẹp, người trồng cần lưu ý cách phòng trừ sâu hại cây. Sau đây BBT xin giới thiệu quy trình kỹ thuật phòng trừ sâu hại cam Đường Canh.