Rầy nâu dùng vòi để chích hút nhựa cây lúa và để lại trên lá, thân cây vệt nâu cứng, cản trở sự luân chuyển nước và chất dinh dưỡng làm thân, lá lúa bị khô héo. Mật độ cao gây ra hiện tượng cháy rầy.
 
Vòng đời rầy nâu từ 28-30 ngày; trong đó giai đoạn trứng 6-7 ngày,  ấu trùng 12-13 ngày, trưởng thành 10-12 ngày. Rầy nâu là loại côn trùng có đặc tính sống quần tụ. Cả rầy non và trưởng thành đều tránh ánh sáng trực xạ nên rầy nâu sống gần gốc lúa, chích hút ngay thân lúa, chỉ khi râm mát, rầy trưởng thành mới có ở trên mặt tán lá. Khi bị động chúng có thể nhảy lên các bộ phận khác của cây hoặc rơi xuống nước. Rầy trưởng thành ưa ánh sáng đèn. Chúng phát sinh mạnh trong điều kiện nhiệt độ, ẩm độ không khí cao, có nắng, mưa xen kẽ nhất là ở những ruộng sạ dày, bón thừa đạm hoặc giống lúa kháng rầy kém. Rầy gây hại nặng trong giai đoạn đòng trỗ - chắc xanh. Ngoài ra rầy nâu còn là môi giới truyền bệnh virus trên lúa như bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá.
 
Biện pháp phòng trừ: Cấy giống kháng rầy hoặc ít nhiễm rầy; vệ sinh đồng ruộng, diệt cỏ. Không bón phân đạm quá nhiều. Không gieo sạ hoặc cấy quá dày. Hạn chế tối đa việc dùng thuốc trừ sâu, nhất là vào giai đoạn đầu vụ để bảo vệ thiên địch của rầy như bọ rùa, ếch, nhái, cóc...  Nông dân nên thăm đồng thường xuyên, nếu thấy rầy xuất hiện với mật độ cao (trên 1.500 con/m2 ) thì sử dụng một trong các loại thuốc để trừ như: Applaud 10 WP, Bassa 50 EC, Bassan 50 EC, Trebon 10 EC, Butyl, Conphai 10 WP… (liều lượng  theo hướng dẫn trên bao bì).
 
Đối với vùng có mật độ rầy trên 5.000 con/m2 sử dụng kết hợp một số loại thuốc sau để phun: Trebon 10 EC, Bassa 50 EC, Bassan 50 EC,... (liều lượng  theo hướng dẫn trên bao bì) + 2 gam thuốc Actara 25 WG hoặc 40-50 gam thuốc Applaud 10 WP.
 
 
 
(Theo tài liệu khuyến nông-lâm)