Giống khoai tây Melanto là giống khoai tây có nguồn gốc từ Hà Lan, giống được tạo từ tổ hợp lai giữa hai bố mẹ là Impala x POS 97, củ to, hình ovan dài, vỏ và thịt củ màu vàng, cho năng suất rất cao (50- 60 tấn/ha tại nước bản địa). Cây dạng bụi, thân có mầu xanh sọc tím. Nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng và phát triển từ 15- 250C (có thể chịu được nhiệt độ cao 25- 280C), thời gian sinh tưởng từ 80- 95 ngày.