Măng tây xanh là một loại cây trồng lâu năm nhằm mục đích thu hoạch chồi non làm thực phẩm dinh dưỡng trong các bữa ăn hàng ngày. Cây măng tây xanh có dạng bụi, thân thảo, lá kim, chịu hạn rất tốt, thích hợp với vùng khí hậu nhiệt đới có nhiệt độ trung bình 25-33oC. Ở những vùng nhiệt đới ấm áp, thời gian ươm giống chỉ mất 3-4 tháng, trồng cây ra đất 5-6 tháng sẽ cho sản phẩm thu hoạch mỗi ngày và có thể thu hoạch 6-8 năm, thậm chí có thể đến 15-20 năm nếu chăm sóc đúng kỹ thuật, đầy đủ dinh dưỡng.