Giống lúa lai LC25 là giống lúa lai 3 dòng được Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Lào Cai chọn tạo thành công, đây là tổ hợp lúa lai có tiềm năng năng suất rất cao, có thời gian sinh trưởng ngắn, có khả năng chống chịu tốt... Do đó việc nghiên cứu, hoàn thiện và phát triển công nghệ sản xuất hạt lai F1 giống LC25 bằng phương pháp mạ ném là hết sức cấp bách và cần thiết. Bắc Giang là một tỉnh trung du miền núi, hàng năm diện tích gieo cấy lúa lai toàn tỉnh là 600 tấn lúa lai để góp phần đáp ứng 640.000 tấn lương thực/năm của toàn tỉnh. Vì vậy, cần thiết phải xây dựng quy trình sản xuất lúa lai để cung cấp giống cho địa phương.