Lúa Nhật Japonica (Nihonmai) có nguồn gốc từ Nhật Bản, giống có đặc điểm ngắn ngày, chịu rét và kháng rầy cao, chất lượng gạo ngon, vụ xuân có thời gian sinh trưởng 115-120 ngày, vụ mùa có thời gian sinh trưởng ngắn 85-90 ngày. Khi trỗ có khả năng chịu lạnh cao, gạo ngon, có khả năng xuất khẩu...