BG6 là giống lúa thuần  do Công ty cổ phần Giống Cây trồng Bắc Giang chọn tạo từ năm 2008. Giống BG6 đã được triển khai mô hình trình diễn ở nhiều huyện trong tỉnh Bắc Giang và các tỉnh khác được đánh giá rất có triển vọng, năng suất trung bình đạt 65 tạ/ha, chất lượng gạo ngon, dẻo, vị đậm, hạt cơm không dính. Để gieo trồng giống lúa BG6 đạt năng suất cao, bà con cần lưu ý một số kỹ thuật sau: