Bạch đàn Uro (E. urophylla) nguyên sản từ Indonesia, là loài có sinh trưởng nhanh, thích nghi tốt với điều kiện lập địa ở miền Bắc, miền Trung và khu vực Tây Nguyên, thích hợp cho trồng rừng kinh doanh gỗ nguyên liệu giấy, ván dăm. Bạch đàn Uro cũng là loài có thể lai giống với các loài bạch đàn khác như bạch đàn Grandis (E. grandis), bạch đàn Caman (E. camaldulensis) tạo ra giống lai có ưu thế lai rất lớn.
 
Bạch đàn Pellita  phân bố ở phía Bắc Australia và Papua New Guinea là loài có sinh trưởng nhanh, dạng thân đẹp, có khả năng chịu hạn và sâu bệnh tốt, tính chất gỗ rất phù hợp cho đóng đồ mộc cao cấp. Bạch đàn Pellita rất phù hợp cho trồng rừng ở các tỉnh miền Nam và miền Trung, ở độ cao dưới 800m và có khí hậu ấm quanh năm.
 
Trong giai đoạn 2006-2010, dựa trên các kết quả nghiên cứu chọn giống riêng rẽ cho 2 loài, Trung tâm Nghiên cứu giống cây rừng đã tiến hành nghiên cứu lai giống giữa bạch đàn Uro với bạch đàn Pellita. Kết quả đã tạo ra hàng chục tổ hợp lai giữa bạch đàn Uro với bạch đàn Pellita. Các tổ hợp lai này có sinh trưởng vưọt trội từ 20 đến 50% so với các giống bố mẹ cũng như các giống đối chứng U6, PN14 trên các lập địa ở Ba Vì (Hà Nội), Nam Đàn (Nghệ An), Đông Hà (Quảng Trị) và Bầu Bàng (Bình Dương).
 
Từ kết quả khảo nghiệm các tổ hợp lai, Viện nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học lâm nghiệp đã tiến hành chọn lọc các cá thể lai tốt nhất trong các khảo nghiệm giống lai và khảo nghiệm dòng vô tính nhằm chọn lọc ra những dòng vô tính có sinh trưởng tốt nhất cho trồng rừng.