Nhằm đưa các giống bạch đàn, keo tai tượng mới nghiên cứu, chọn tạo có năng suất chất lượng tốt vào sản xuất để nâng cao năng suất chất lượng rừng trồng, Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học lâm nghiệp đã chọn tạo được bộ giống bạch đàn, keo tai tượng có năng suất chất lượng tốt và đưa vào trồng khảo nghiệm ở Ba Vì (Hà Nội), Phú Thọ và các tỉnh miền Trung. Giống đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận là giống tiến bộ kỹ thuật và giống quốc gia. Bắc Giang là tỉnh miền núi có điều kiện đất đai, khí hậu tương đối giống điều kiện ở các địa phương đã trồng khảo nghiệm. Vì vậy, để nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng, cần thao khảo kỹ thuật dưới đây.