Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Cục Quản lý thị trường; UBND các huyện, thành phố triển khai một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã.
Ảnh minh họa: BGP/An Nhiên

Theo đó, dừng nhập khẩu động vật hoang dã (còn sống hay đã chết), trứng, ấu trùng, bộ phận, dẫn xuất của các loài động vật hoang dã (trừ các loài thủy sản phục vụ sản xuất, chế biến làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi đã được công bố theo quy định của pháp luật; bộ phận của động vật hoang dã đã được chế  biến, xử lý làm  dược liệu, làm nguyên liệu phục vụ sản xuất hoặc sản phẩm hoàn chỉnh) đến khi có chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ hoặc trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Mọi công dân (đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức và người thân) không tham gia săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo động vật hoang dã trái pháp luật.

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện  pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 17/9/2016 của Thủ  tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật.

Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở nuôi động vật hoang dã, đảm bảo nguồn gốc động vật nuôi hợp pháp, điều kiện an toàn đối với vật nuôi, con người, vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, nhất là vi phạm về nguồn gốc xuất xứ của động vật hoang dã gây nuôi.

Rà soát lập danh sách về các cơ sở nuôi sinh sản, sinh trưởng vì mục đích thương mại các loài động vật hoang dã thuộc danh mục loài động vật rừng nguy cấp, quý,  hiếm ban hành kèm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ và các loài thuộc Phụ lục I, II CITES; công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị để toàn xã hội theo dõi, giám sát. Tăng cường chỉ đạo các biện pháp giám sát bệnh dịch, vệ sinh thú y tại cơ sở nuôi, kinh doanh động vật hoang dã.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, phát hiện và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã; đặc biệt là tập trung triệt phá các đường dây tội phạm có tổ chức liên tỉnh, nội tỉnh trong việc mua bán, tàng trữ, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh trái phép mẫu vật các loài động vật hoang dã; phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý các hành vi quảng cáo, mua bán trái phép mẫu vật động vật hoang dã trên các trang thông tin điện tử.

Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn bán, vận chuyển, kinh doanh các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm và các sản phẩm, dẫn xuất có nguồn gốc từ các loài trên theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

Sở Y tế chỉ đạo rà soát, quản lý các cơ sở kinh doanh y, dược, các cơ sở sản xuất thuốc, sản phẩm y tế trên địa bàn tỉnh có sử dụng các thành phần từ động vật hoang dã, đảm bảo chỉ sử dụng động vật hoang dã có nguồn gốc hợp pháp trong lĩnh vực y, dược.

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện trách nhiệm tham mưu quản lý nhà nước về đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh; rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định về đa dạng sinh học; tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về pháp luật và các giải pháp bảo vệ động vật hoang dã; phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mạng viễn thông, internet nhằm mục đích quảng cáo, trưng bày, tuyên truyền, mua, bán mẫu vật động vật hoang dã bị cấm theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường thời lượng đưa tin tuyên truyền, phổ  biến pháp luật về quản lý động vật hoang dã; tiếp tục tuyên truyền việc không sử dụng động vật hoang dã trái pháp luật, lên án mạnh mẽ những hành vi, việc làm trái các quy định của pháp luật về bảo tồn, bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo vệ động vật hoang dã từ tự nhiên; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, săn bắt, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, tiêu thụ và sử dụng động vật hoang dã trái pháp luật, nhất là động vật  hoang dã thuộc lớp thú, chim, bò sát trong môi trường tự nhiên. Kiên quyết loại bỏ các khu vực chợ, tụ điểm mua bán động vật hoang dã trái pháp luật.

Đẩy mạnh công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra các cơ sở nuôi, kinh doanh động vật hoang dã về tuân thủ nguồn gốc hợp pháp, vệ sinh thú y, môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Tổ chức triển khai cho các cơ sở kinh doanh, nhà hàng trên địa bàn ký cam kết về không mua bán, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo mẫu vật động vật hoang dã không có nguồn gốc hợp pháp. Báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 25/9/2020 để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

 

An Nhiên

Theo https://snnptnt.bacgiang.gov.vn