Theo UBND huyện Tân Yên, giá trị sản xuất thủy sản năm 2019 đạt 385 tỷ đồng, tỷ trọng thủy sản chiếm 9.11% trong giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản của toàn huyện.

Gía trị thủy sản cúa huyện Tân Yên đạt 385 tỷ đồng

Theo đó, trên địa bàn huyện hình thành và duy trì nhiều vùng nuôi thủy sản tập trung theo quy hoạch, áp dụng quy trình VietGAP đối với một số loài thủy sản có giá trị, nâng cao hiệu quả sản xuất. Đến hết năm 2019, có gần 1.380 ha diện tích mặt nước được đưa vào sử dụng (không tính diện tích hồ chứa có thả cá); diện tích nuôi chuyên canh là 1.265 ha, tổng sản lượng thủy sản đạt 8.350 tấn, năng suất bình quân đạt hơn 6 tấn/ha/năm. Cơ cấu giống nuôi được chuyển mạnh sang các giống có năng suất, giá trị kinh tế, có thị trường tiêu thụ tốt như: cá Rô phi đơn tính, chép lai 3 máu, chim trắng, cá Diêu hồng... Hiện, toàn huyện có 6 vùng nuôi thủy sản tập trung quy mô 75 ha tại các xã Cao Thượng (15ha), An Dương (10ha), Ngọc Châu (10ha), Việt Lập (20ha), Quế Nham (10ha) đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Có được kết quả như vậy là do nhận thức và trình độ kỹ thuật nuôi thủy sản của người dân trong những năm gần đây đã được nâng lên rõ rệt, từ nuôi theo kiểu quảng canh, nhỏ lẻ sang nuôi thâm canh, bán thâm canh cho năng suất, chất lượng cao. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp sinh thái; phát huy hiệu quả, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp hàng hóa; khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp, tổ chức đầu tư sản xuất lĩnh vực nông nghiệp trong đó có lĩnh vực thủy sản.

Nguyễn Khương

Theo https://snnptnt.bacgiang.gov.vn/