Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ký Quyết định công nhận xã Trí Yên, huyện Yên Dũng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
Ảnh minh họa: BGP/Hoàng Hà

Sau thời gian nỗ lực phấn đấu xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Trí Yên đã đạt 19/19 tiêu chí, đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Trí Yên đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Đường xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện, đường trục thôn, liên thôn, đường ngõ xóm được mở rộng, nhựa hóa, bê tông hóa 100%, đảm bảo sạch sẽ, đi lại thuận tiện; ước tính thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã năm 2020 đạt 41,9 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 98,5%; xã đạt chuẩn về an toàn về an ninh, trật tự xã hội được đảm bảo; cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà văn hóa được đầu tư; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,3%, diện mạo nông thôn mới bước đầu đã có sự thay đổi đáng kể, cơ sở vật chất được tăng cường, kết cấu hạ tầng KT-XH tiếp tục được đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Yên Dũng và UBND xã Trí Yên tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng, UBND xã Trí Yên và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Hoàng Hà

Theo https://snnptnt.bacgiang.gov.vn/