Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang vừa có Công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố; các khu, điểm du lịch và các doanh nghiệp du lịch tăng cường quản lý các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.
Ảnh minh họa: BGP/Nguyễn Miền

Cụ thể, đối với UBND các huyện, thành phố cần thực hiện tổng hợp các dự án Mô hình du lịch tại địa phương và nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động của mô hình này, tránh để xảy ra các biến tướng tiêu cực gây ảnh hưởng tới môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai thực hiện quy định về quản lý du lịch trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia phong trào ứng xử văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi xâm hại đến du khách tại các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn quản lý.

Kiểm tra, hướng dẫn các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí trên địa bàn quản lý thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về kinh doanh sản phẩm du lịch; triển khai thực hiện các quy định đối với các sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch tại Luật Du lịch và Điều 9, 10 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, tiếp tục đôn đốc việc lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch, điểm du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét công nhận. Đôn đốc các khu, điểm du lịch nộp báo cáo thống kê khách du lịch theo hướng dẫn tại công văn số 636/SVHTTDL-QLDL ngày 06/6/2019 của Sở VHTTDL về việc báo cáo khách du lịch.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh du lịch tại các khu, điểm du lịch và các cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn; kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về hoạt động tại các khu, điểm du lịch thuộc địa bàn quản lý theo Điều 11, 12 Chương IV Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ, đặc biệt là đáp ứng các điều kiện về an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường. Trong trường hợp cần thiết phải đình chỉ, dừng hoạt động cũng như áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Đối với các khu, điểm du lịch; các doanh nghiệp du lịch cần nghiêm túc chấp hành các quy định của nhà nước đối với các hoạt động tại các khu, điểm du lịch. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch đối với những sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch.

Gửi thông báo bằng văn bản về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chậm nhất 15 ngày trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh; báo cáo thống kê khách du lịch hàng tháng theo quy định… Tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Xem chi tiết văn bản tại đây./.

Nguyễn Miền

Theo https://snnptnt.bacgiang.gov.vn