Biofloc được coi là một trong những công nghệ mới mang tính đột phá trong nuôi thủy sản hiện nay, giúp nuôi siêu thâm canh, giảm chi phí đầu tư và có thể tái sử dụng chất thải, góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường trong ao nuôi. Công nghệ mới này đang được Trung tâm Khuyến nông Bắc Giang thực hiện tại thị trấn Cao Thượng huyện Tân Yên, trong khuôn khổ Dự án “Xây dựng mô hình liên kết nuôi cá rô phi thâm canh ứng dụng công nghệ biofloc gắn với tiêu thụ sản phẩm”.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Nhằm giúp các hộ dân nuôi cá rô phi có được những kiến thức bổ ích về công nghệ nuôi mới này, trong 2 ngày 06-07/10 tại Khách sạn Hữu nghị Minh Trung thành phố Bắc Giang, Trung tâm Khuyến nông Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn “Kỹ thuật nuôi cá rô phi thâm canh ứng dụng công nghệ biofloc gắn với tiêu thụ sản phẩm” cho trên 30 học viên là các hộ nông dân nuôi cá thâm canh tiêu biểu tại các huyện Lục Nam, Tân Yên, Hiệp Hòa và Yên Thế. Tham gia lớp tập huấn, học viên được cấp phát tài liệu, văn phòng phẩm và hỗ trợ kinh phí ăn, ngủ, đi lại. Trung tâm Khuyến nông Bắc Giang mời giảng viên tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1 và giảng viên của Trung tâm, giảng viên có kỹ năng sư phạm tốt, chuyên môn sâu, kiến thức thực tế nhiều; kết hợp phần giảng lý thuyết với thực hành, tổ chức thảo luận; có sự trao đổi giữa giảng viên và học viên, hình ảnh minh họa giúp học viên hiểu rõ và nhớ kỹ hơn những nội dung được tập huấn. Giảng viên trực tiếp hướng dẫn học viên thao tác thực hành: tạo biofloc mồi, cách lấy mẫu nước đo các yếu tố môi trường trong ao.... đảm bảo học viên có thể thực hiện và áp dụng vào thực tế chăn nuôi tại gia đình.

Những nội dung tập huấn cụ thể gồm: Giới thiệu hiện trạng nghề nuôi cá rô phi thâm canh ứng dụng công nghệ biofloc trong nước, thị trường tiêu thụ sản phẩm; Đặc điểm sinh học của cá rô phi, công nghệ nuôi cá rô phi biofloc; Quy hoạch, xây dựng và cải tạo ao nuôi cá rô phi ứng dụng công nghệ biofloc; Kỹ thuật chọn giống, vận chuyển cá rô phi, kỹ thuật tạo biofloc mồi và duy trì biofloc trong ao; Chăm sóc, quản lý môi trường và kỹ thuật phòng, trị bệnh cho cá; Thu hoạch và hạch toán đánh giá hiệu quả kinh tế; liên kết tiêu thụ sản phẩm. Các nội dung tập huấn phù hợp với thực tế và đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của các học viên.

Ngoài thời gian trên lớp, học viên được đi tham quan, quan sát khu ao nuôi cá rô phi ứng dụng công nghệ biofloc của hộ ông Kiều Xuân Tý, Tổ dân phố Ngoài Hạ, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang và trao đổi trực tiếp kinh nghiệm nuôi cá với chủ hộ, thực hành đo các yếu tố môi trường tại ao nuôi của chủ hộ nên giúp học viên có kiến thức thực tế và kỹ thuật để áp dụng vào mô hình nuôi thủy sản tại gia đình.

Trần Thị Oanh

Theo Trung tâm Khuyến nôn