Xuân Lương là xã vùng cao nằm ở phía Tây Bắc của huyện Yên Thế, có tổng diện tích đất tự nhiên là 2.520,44 ha, cách trung tâm huyện 15km, có 15 dân tộc anh em cùng sinh sống ở 14 bản gồm: Kinh, Tày, Nùng, Cao Lan, Dao...; dân tộc kinh chiếm đa số khoảng 65%.

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân các dân tộc của xã Xuân Lương sẵn sàng hiến đất, đóng góp công sức, tiền của cùng địa phương xây dựng những công trình phục vụ cộng đồng. Thực hiện Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang về quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trực thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2021, xã Xuân Lương (huyện Yên Thế) điển hình trong phong trào cứng hóa giao thông nông. Trên địa bàn xã có 79,076km giao thông nông thôn và được cứng hóa trung bình đạt trên 90%, trong đó được trục thôn bản được cứng hóa 26,032/32,537km (đạt 80%).

Tích cực làm đường giao thông nông thôn tại xã Xuân Lương

Ông Phạm Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Xuân Lương cho biết: Xuân Lương là xã miền núi cao, dân cư thưa thớt, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn song với quyết tâm chính trị phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, UBND xã xác định xã có rất nhiều việc để phấn đấu hoàn thành trong đó đầu tiên là giao thông nông thôn. Trong xây dựng nông thôn mới và làm đường giao thông nông thôn để huy động được sự đóng góp của người dân phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động vì vậy cán bộ các bản đóng vai trò then chốt. Đặc biệt xã luôn ưu tiên các nhóm thợ tự thi công công trình để người dân được trực tiếp tham gia để thấy được vai trò, trách nhiệm của mình đồng thời gắn bó thêm tình làng, nghĩa xóm.

Trong vận động xây dựng NTM, Xuân Lương làm tốt công tác huy động nguồn lực địa phương, xã đã vận động hiến đất được 32.500m2 và huy động nguồn lực bằng tiền mặt từ nhân dân để xây dựng đường GTNT là 10,435 tỷ đồng. Với nhiều điển hình tiên tiến trong xây dựng NTM, nhiều cá nhân và tập thể đã được Chủ tịch UBND huyện khen thường, trong năm 2019 xã Xuân Lương được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích trong phong trào cứng hóa đường GTNT.

Với tất cả quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã, ngày 09/10/2020, Xuân Lương đã được Đoàn thẩm định của tỉnh thẩm định và đánh giá đạt các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới và đề nghị hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Nông nghiệp và Văn phòng nông thôn mới sớm trình Hội đồng thẩm định bỏ phiếu, trình Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định công nhận xã Xuân Lương (huyện Yên Thế) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Nguyễn Thị Ngát

Theo https://snnptnt.bacgiang.gov.vn/