Bệnh vàng lá gân xanh gây hại gia tăng nhanh sau các đợt nắng kéo dài và đầu mùa mưa. Để kịp thời ngăn chặn và hướng dẫn cách nhận biết và phân biệt giữa bệnh vàng lá gân xanh và vàng lá thối rễ, thời gian qua Chi cục Trồng trot và BVTV đã tiến hành tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cho nông dân vùng trồng cây có múi ở các huyện trọng điểm như: Yên Thế, Lục Ngạn, Tân Yên và Lục Nam cách nhận biết bệnh vàng lá gân xanh và có biện pháp phòng trừ sớm, đây là một loại bệnh do vi khuẩn gây nên, hiện nay chưa có thuốc đặc hiệu để phòng trừ và nguồn bệnh lây lan từ gốc ghép, mắt và cành ghép do vậy tỷ lệ bệnh rất cao, có nơi lên tới 30%, thậm trí có vườn phải chặt bỏ để tránh lây lan sang các vườn khác.

Để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả cao bà con nông dân cần áp dụng tốt một số biện pháp sau:

- Những vườn chưa bị nhiễm bệnh: Cần tập trung chăm sóc, chủ động cắt tỉa cành, tưới, tiêu nước kịp thời, bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, tăng sức đề kháng cho cây.

- Những vườn đã bị nhiễm bệnh cần chặt bỏ, đào gốc cây nhiễm bệnh đem tiêu hủy, xử lý đất bằng vôi bột, kết hợp phòng trừ rầy chổng cánh bằng các loại thuốc đặc hiệu; khuyến cáo người dân tuyệt đối không nhân giống (mắt ghép, cành chiết) từ vườn cây bị bệnh; không trồng cây mới cùng họ cam quýt vào vị trí cây trước đã bị bệnh.

Trên đây là các biện pháp phòng trừ bệnh vàng lá gân xanh.

Theo https://snnptnt.bacgiang.gov.vn/