Vụ mùa năm nay, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang) xây dựng 14 mô hình canh tác lúa theo phương pháp “3 giảm, 3 tăng” tại 10 huyện, TP.
Quy mô 1-1,5 nghìn m2/mô hình. Theo đó, nông dân được hướng dẫn biện pháp kỹ thuật thông qua tập huấn và hội thảo đầu bờ. Thực tế cho thấy, phương pháp này có ưu điểm là giảm lượng giống, công cấy, thuốc bảo vệ thực vật so với cách làm thông thường; đồng thời tăng năng suất lúa, chất lượng gạo, hiệu quả kinh tế. Đặc biệt phương pháp này góp phần bảo vệ sức khỏe nông dân, tạo ra sản phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. 
 
Nhờ những ưu điểm trên, vụ xuân vừa qua, toàn tỉnh có hơn 20 nghìn ha lúa áp dụng theo phương pháp “3 giảm, 3 tăng”.
 
PV (Theo báo BGĐT)