Nhằm giúp bà con biết và sử dụng có hiệu quả trong mùa mưa, chúng tôi xin giới thiệu sản phẩm “cặp đôi hoàn hảo”. Đây là tên gọi của 2 sản phẩm Pyanchor 3EC và Star 10WP khi phối hợp sử dụng.
 
 
 
Vụ lúa thu đông nằm trọn trong giai đoạn mùa mưa, nên hầu hết các chân ruộng nhất là ruộng trũng thường có nước phủ, lớp nước cao hoặc thấp tùy theo ruộng nếu như không được khai thoát. Vì vậy bà con thường gặp khó khăn trong việc sử dụng thuốc cỏ, phải chọn thuốc nào và cách sử dụng ra sao để cỏ chết.
 
 
 
Nhằm giúp bà con biết và sử dụng có hiệu quả trong mùa mưa, chúng tôi xin giới thiệu sản phẩm “cặp đôi hoàn hảo”. Đây là tên gọi của 2 sản phẩm Pyanchor 3EC và Star 10WP khi phối hợp sử dụng.
 
 
 
Pyanchor 3EC và Star 10 WP là sản phẩm của Công ty LG - Life Sciences, Hàn Quốc sản xuất. Cty CP Bảo vệ thực Vật Sài Gòn độc quyền phân phối. Đặc điểm nổi bật của “cặp đôi hoàn hảo” là dùng 2 chất có tác động khác nhau để trừ cỏ. Chất diệt cỏ trong Pyanchor 3EC nội hấp nhanh qua lá, hiệu lực tốt trên cỏ lồng vực.
 
 
 
Chất diệt cỏ trong Star 10 WP nội hấp qua lá và lưu dẫn qua rễ, hiệu lực tốt trên cỏ cháo chác và lá rộng. Khi hỗn hợp hiệu quả sẽ tăng cao diệt được nhiều loại cỏ phổ biến thuộc cả 3 nhóm hòa bản, cháo chác và lá rộng như lồng vực, chác, lác, mác bao, rau mương, vẩy ốc…
 
 
 
Thời gian sử dụng "cặp đôi hoàn hảo” rất rộng, phun sớm thì dùng liều thấp, phun muộn thì dùng liều cao, khi lúa sạ từ 6 - 11 ngày thì pha 30ml Pyanchor 3EC với 10gr Star 10WP, khi lúa sạ từ 12 - 18 ngày thì pha 40ml Pyanchor 3EC với 10gr Star 10WP cho bình 12 - 16 lít nước, phun 2 bình cho 1 công ruộng 1.000m2.
 
 
 
- Ruộng phun phải đủ ẩm, nếu ruộng có nước, tháo cạn để thân và lá cỏ khô ráo vài phút rồi phun. Sau phun 1 - 2 ngày, cho nước vào ruộng và giữ nước ruộng xăm xắp ít nhất 3 - 4 ngày liên tục, có thể kết hợp bón phân khi giữ nước cho ruộng.
 
 
 
- Dùng que khuấy hoặc lắc bình cho thuốc tan đều trong nước. Điều chỉnh béc phun sương, mịn, phun đều mặt ruộng. Chỗ có nhiều cỏ hoặc lúa mọc dầy che phủ cỏ, cần phun chậm cho thuốc phủ đều cỏ, không sợ phun chồng lối vì thuốc rất an toàn cho cây lúa.
 
 
 
- Chất diệt cỏ nội hấp nhanh qua lá và rễ cỏ nên sau phun khoảng 5 giờ, nếu gặp mưa thuốc vẫn có hiệu lực.
 
 
 
- Ruộng có nhiều ốc hại lúa, nên hòa chung với thuốc diệt ốc Dioto để phun.
 
 
 
- Hỗn hợp thuốc chỉ sử dụng trong ngày, không lưu giữ qua đêm. Xin lưu ý, trước khi phun, bà con cần đọc kỹ hướng dẫn có ghi trên bao bì sản phẩm để áp dụng.
 
 
 
Nguồn NongNghiep.vn