Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp các xã ở huyện Phù Cát (Bình Định) đạt một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM).
 

Nông dân vây vốn Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phù Cát đầu tư chăn nuôi.
Những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phù Cát, Bình Định đã giải ngân hàng trăm tỷ đồng thông qua các chương trình cho vay ưu đãi, góp phần giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi, đầu tư phát triển sản xuất, từng bước giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM.
 
Tính đến cuối tháng 11/2019, nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo điều kiện cho 11.299 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn được vay vốn tạo việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống với số tiền gần 500 tỷ đồng, trong đó có 1.705 lượt hộ nghèo với số tiền trên 81 tỷ đồng và 2.495 lượt hộ cận nghèo với số tiền gần 130 tỷ đồng.
 
Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp các xã đạt một số tiêu chí xây dựng NTM, như tiêu chí hộ nghèo, vốn chính sách đã giúp 1.034 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tiêu chí lao động có việc làm, vốn chính sách góp phần tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, 32 lao động đi xuất khẩu ở nước ngoài; tiêu chí GD- ĐT, vốn chính sách đã giúp gần 2.500 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí học tập; tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, vốn tín dụng chính sách đã góp phần đầu tư xây dựng gần 3.600 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; tiêu chí nhà ở dân cư, đã trợ giúp gần 400 hộ nghèo xây dựng nhà ở kiên cố...
 
Theo: nongnghiep.vn