UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 9, năm 2020 - 2021.
Ảnh minh họa: BGP/Trâm Anh

Theo đó, lĩnh vực dự thi gồm tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòngtrừ những giải pháp kỹ thuật đã được trao Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh, đề tài, dự án khoa học và công nghệ do nhà nước cấp kinh phí.

Các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; nông, lâm, ngư nghiệp; tài nguyên và môi trường; y dược, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ; giáo dục và đào tạo.

Đối tượng dự thi là các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đang làm việc, sinh sống tại Việt Nam không phân biệt lứa tuổi, thành phần dân tộc, nghề nghiệp có giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại tỉnh Bắc Giang từ năm 2013 trở lại đây.

Hội thi được tổ chức từ khi phát động đến hết tháng 11/2021. Thời gian nhận hồ sơ giai đoạn sơ khảo từ khi phát động đến hết ngày 30/6/2021; nhận hồ sơ giai đoạn chung  khảo từ 15/7/2021 đến hết ngày 25/7/2021.

Hồ sơ tham dự Hội thi vòng sơ khảo theo từng lĩnh vực được gửi về các ngành, đoàn thể tỉnh gồm: Hội Nông dân tỉnh; các Sở: Công thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông Tin và Truyền thông. Hồ sơ tham dự Hội thi vòng chung khảo được gửi về Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (tầng 9, nhà B, trụ sở Liên cơ quan, khu Quảng trường 3/2, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 9 gồm 06 giải nhất (mỗi giải trị giá 30 triệu đồng); 12 giải nhì (mỗi giải trị giá 20 triệu đồng); 18 giải ba (mỗi giải trị giá 15 triệu đồng); 24 giải khuyến khích (mỗi giải trị giá 6 triệu đồng).

Ngoài tiền thưởng, Ban Tổ chức trao biểu trưng, giấy chứng nhận đoạt giải; các giải pháp đoạt giải cao Hội thi được Ban Tổ chức giới thiệu tham gia Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020 - 2021).

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 9, năm 2020 - 2021 nhằm thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của nhân dân trong lao động, sản xuất và học tập; tôn vinh kịp thời các tổ chức, cá nhân có sáng tạo kỹ thuật trên các lĩnh vực được triển khai, áp dụng có hiệu quả góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây./.

Trâm Anh

Theo https://snnptnt.bacgiang.gov.vn/