Mới đây, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2020 và Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Lê Ô Pích- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham quan gian hàng

Năm 2020, thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong điều kiện các cấp, các ngành tập trung cao chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp; dịch tả lợn Châu Phi tiềm ẩn nguy cơ bùng phát; dịch Covid 19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế xã hội. Nhưng, với sự tập trung nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chủ động của các địa phương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, kịp thời các nhiệm vụ giải pháp bảo đảm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống, dịch bệnh hiệu quả vừa tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Chương trình nông thôn mới đạt nhiều kết quả

Năm 2020, có thêm huyện Tân Yên được công nhận huyện đạt chuẩn NTM, nâng số huyện đạt chuẩn NTM trên địa bàn toàn tỉnh lên 3 huyện; có 127/184 xã đạt chuẩn NTM, 08 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 154 thôn NTM…

Lĩnh vực trồng trọt sản xuất quy mô lớn, sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung ngày càng phổ biến; một số sản phẩm nông sản đã xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật, Mỹ, Nga...; ứng dụng công nghệ cao được đẩy mạnh; giá trị sản xuất đạt 120 triệu đồng/ha, tăng 15 triệu/ha so với năm 2019.

Chăn nuôi phát triển theo hướng gia trại, trang trại và an toàn sinh học; thủy sản tiếp tục phát triển với 52 vùng nuôi thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP với diện tích 750ha. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt khoảng 43 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,5%.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế đạt kết quả cao; công tác vệ sinh môi trường tiếp tục được quan tâm, có chuyển biến tích cực hơn. Hệ thống tổ chức chính trị xã hội ngày càng được củng cố; an ninh, trật tự xã hội được giữ vững góp phần ổn định chính trị xã hội, phát triển kinh tế.

Chương trình OCOP được triển khai đồng bộ

Sau 03 năm thực hiện, Chương trình đã được tất cả các huyện, thành phố triển khai thực hiện, đạt kết quả khả quan, tạo động lực mới trong xây dựng NTM, phát triển kinh tế nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển sản phẩm đặc sản địa phương. Một số địa phương đã khai thác hiệu quả các sản phẩm đặc sản, truyền thống gắn với lợi thế để phát triển các sản phẩm OCOP nổi bật như Yên Thế, Sơn Động, Lục Nam, Lục Ngạn.... Hết năm, toàn tỉnh có 95 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 sao trở lên (24 sản phẩm đạt 4 sao, 71 sản phẩm đạt 3 sao). Các sản phẩm sau khi tham gia Chương trình phát triển tốt và có nhiều chuyển biến rõ rệt về chất lượng, mẫu mã, hệ thống nhận diện, thương hiệu như: Chè xanh Bản ven của Hợp tác xã Thân Trường; Trà hoa vàng của HTX sản xuất cây dược liệu Lựu Chanh...; một số sản phẩm OCOP được phân phối tại các siêu thị lớn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và là giải pháp quan trọng xây dựng NTM bền vững.

Mục tiêu năm 2021

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu thêm huyện Yên Dũng đạt chuẩn huyện NTM, 138/184 xã đạt chuẩn, thêm 15 xã đạt NTM

nâng cao, có thêm 64 thôn đạt NTM kiểu mẫu; phấn đấu thêm tối thiểu 20 sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5%, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 45 triệu đồng/người/năm...

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Ô Pích- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh nhấn mạnh, năm 2020, Bắc Giang phấn khởi bởi kinh tế, xã hội đạt được kết quả tích cực, nổi bật là Chương trình xây dựng NTM và Chương trình OCOP. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống của người dân.

Để hoàn thành mục tiêu năm 2021 đã đề ra, đồng chí Lê Ô Pích chỉ đạo, cần tiếp tục tuyên truyền, vận động tới các cấp chính quyền và người dân về mục đích, ý nghĩa của chương trình, huy động được nội lực của người dân, để người dân chủ động hơn. Tập trung điều chỉnh, rà soát, điều chỉnh đồ án quy hoạch vùng của huyện, quy hoạch xã NTM tại các địa phương đảm bảo phù hợp quy hoạch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng theo yêu cầu bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021 - 2025 tại tất cả các xã trên địa bàn tỉnh. Các huyện, thành phố sớm xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện; việc triển khai phải có cách làm sáng tạo, linh hoạt, không máy móc, rập khuôn để phù hợp với điều kiện từng địa phương. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP. Không ngừng nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã các sản phẩm để trở thành sản phẩm quen thuộc của người tiêu dùng; khẳng định sản phẩm OCOP là “Sản phẩm chất lượng, tin dùng” và là giấy thông hành vào các siêu thị, công ty. Phấn đấu năm 2021 có từ 1-2 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 5 sao. Đối với các kiến nghị của các đại biểu, UBND tỉnh tiếp thu và giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, tham mưu giải quyết…

Nhân dịp này, 38 tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM và Chương trình OCOP được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (trong đó có 30 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020; 8 đơn vị trong thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm); 49 sản phẩm OCOP (trong đó có 9 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao và 40 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao) được vinh danh.

Theo http://khuyennongbacgiang.com/