Sản phẩm Na dai Lục Nam của HTX Na dai Lục Nam là một trong những sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP đợt 1

Năm 2021, huyện Lục Nam phấn đấu có 3-5 sản phẩm được công nhận 3 sao trở lên.

Đến nay, có 01 doanh nghiệp và 05 Hợp tác xã (HTX) đăng ký với 8 sản phẩm tham gia chương trình OCOP, cụ thể: sản phẩm dưa lưới (HTX sản xuất nông sản an toàn Lục Nam); Na dai Lục Nam (HTX Na dai Lục Nam); dứa bảo Sơn (HTX sản xuất dứa Lục Nam); hạt dẻ Mai Sưu, bưởi Mai Sưu (HTX dịch vụ nông nghiệp Mai Sưu); mật ong và nấm Linh chi (HTX sản xuất cây dược liệu Lựu Chanh xã Trường Sơn) và Đông trùng hạ thảo (Công ty Trường Thọ).

Căn cứ vào các sản phẩm chủ lực, đặc trưng vùng miền có tiềm năng, sức cạnh tranh, UBND các xã đẩy mạnh tuyên truyền đồng thời hướng dẫn các chủ thể có nhu cầu, khát vọng và quyết tâm tham gia Chương trình OCOP, tổng hợp danh sách gửi về Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện trong tháng 3 năm 2021.

UBND huyện tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm làm hai đợt: đánh giá đợt 1, trước ngày 10/7/2021 và đánh giá đợt 2, trước ngày 10/10/2021.

UBND huyện giao cho Phòng Nông nghiệp &PTNT phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền triển khai thực hiện Chương trình OCOP, quản bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với các đơn vị chuyên môn tham mưu cho UBND huyện thành lập Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm; trực tiếp tiếp nhận và hướng dẫn các chủ thể sản xuất xác định sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, nhóm sản phẩm có lợi thế. Kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình OCOP tại các xã, thị trấn. Đồng thời, UBND các xã, thị trấn rà soát, khuyến khích, hỗ trợ và hướng dẫn các chủ thể sản xuất đăng ký và chuẩn bị hồ sơ sản phẩm, xác nhận nội dung của hồ sơ, minh chứng về tỷ lệ sử dụng lao động địa phương, nguồn nguyên liệu theo quy định. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký ý tưởng sản phẩm của các chủ thể sản xuất tổng hợp báo cáo UBND huyện để tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm.

Được biết, huyện Lục Nam hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho các chủ thể có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP đạt từ 3-4 sao là 10 triệu đồng, 5 sao là 20 triệu đồng.

Theo http://khuyennongbacgiang.com/