Từ đầu năm đến nay, huyện Lục Nam (Bắc Giang) tích cực huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường.

Ảnh minh họa: BGP/An Nhiên

Theo đó, toàn huyện đã ra quân thu gom, xử lý được khoảng 2.680 tấn rác thải; phát quang bụi rậm được trên 365 km đường giao thông; nạo vét khơi thông dòng chảy được 29 km kênh mương, rãnh thoát nước; kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với 06 trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, thu nộp ngân sách thu nộp ngân sách nhà nước 117 triệu đồng.

Bên cạnh đó, huyện có 25/25 xã đã thành lập được lực lượng chuyên trách thu gom, xử lý rác thải, trong đó có 264 tổ đội, 10 Hợp tác xã và 02 doanh nghiệp hoạt động cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường; bố trí được 201/201 điểm tập kết rác thải tại thôn, cụm thôn, 444 điểm thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật; hoàn thành giải phóng mặt bằng nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao của huyện với diện 8,7 ha tại thôn Lan Hoa, xã Lan Mẫu; 25/25 xã, thị trấn đã quy hoạch khu xử lý rác thải sinh hoạt của xã, cụm xã; hỗ trợ cho các xã xây dựng 98 điểm tập kết rác thải của thôn với số tiền gần 2 tỷ đồng (20 triệu đồng/1 điểm). Đến nay đã có 16/25 xã, thị trấn đã triển khai thực hiện thu phí vệ sinh môi trường.

Thời gian tới, huyện Lục Nam đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường; tập trung xây dựng Nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao tại xã Lan Mẫu./.

Theo https://snnptnt.bacgiang.gov.vn/