Cây ăn quả
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
Tháng 3/2019, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đã phối hợp với Hội Nông nghiệp hữu cơ Tuyên Quang triển khai mô hình bưởi hữu cơ chuyển đổi...

Chi tiết

KHẢO NGHIỆM GIỐNG CHUỐI NAM MỸ CHO NĂNG SUẤT CAO
Năm 2019, Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội đã tiến hành khảo nghiệm sản xuất một số giống chuối mới tại 3 huyện ngoại...

Chi tiết

TRÌNH DIỄN MỘT SỐ GIỐNG TÁO MỚI
Thời gian tiến hành từ tháng 7/2017 - 12/2019. Diện tích thử nghiệm 6ha. Lượng giống đưa vào trồng 3.600 cây Đại táo 15 và...

Chi tiết

GHÉP CẢI TẠO VƯỜN BƯỞI HIỆU QUẢ
Năm 2019, được sự hỗ trợ 50% kinh phí của thành phố, Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội đã triển khai xây dựng mô...

Chi tiết

   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9