CÁ LỒNG HỒ CẤM SƠN
Nhờ tận dụng mặt nước hồ nuôi cá lồng, nhiều hộ ở vùng lòng hồ Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) có thu nhập cao. Từ nuôi cá lồng, người...

Chi tiết

MỚI LẠ NUÔI CÁ TRẮM ĐEN NƯỚC LỢ, LÃI KHỦNG, KHÔNG LO ĐẦU RA
Khi cá đã lớn, mỗi ngày chủ đầm phải chi hơn 10 triệu đồng tiền thức ăn cho cá. Nhưng khi thu hoạch, mỗi con cá bán được trên 1 triệu...

Chi tiết

   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8