Kỹ thuật mới
Quy trình kỹ thuật thâm canh nhãn thời kỳ mang quả
Cây nhãn trong giai đoạn mang quả cần có kỹ thuật bón phân, chăm sóc tốt đảm bảo năng suất và chất lượng quả. Sau đây xin giới...

Chi tiết

Kỹ thuật thâm canh nhãn
Cây nhãn là cây ưa ánh sáng mạnh, thường sống ở những nơi có nhiệt độ cao (20 - 350). Nhãn là cây chịu...

Chi tiết

Kỹ thuật sản xuất giống vải chín sớm
  Vải sớm là loại vải chín sớm hơn so với vải thiều chính vụ gần 1 tháng, mang lại giá trị kinh tế cao hơn vải muộn. Do đó thời gian...

Chi tiết

Kỹ thuật phòng trừ bệnh mốc sương trên nhãn
Hiện nay, cây nhãn, vải đang trở thành cây trồng kinh tế trọng điểm của nước ta. Đây là loại cây trồng lâu năm cho quả hàng năm...

Chi tiết

Quy trình kỹ thuật nhân giống bằng phương pháp giâm hom 2 giống bạch đàn UG24, UG54 tại Bắc Giang
Nhân giống bằng hom (cutting propagation) là phương pháp dùng một phần lá, một đoạn thân, đoạn cành hoặc đoạn rễ để tạo ra cây mới gọi...

Chi tiết

   3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11