Kỹ thuật mới
Kỹ thuật chăm sóc và thu hoạch chuối tiêu vùng đồng bằng sông Hồng
Sau khi trồng, những biện pháp kỹ thuật chăm sóc thích hợp và quản lý đồng ruộng tốt là rất quan trọng để đạt năng suất cao. Các biện...

Chi tiết

Kỹ thuật chăm sóc chè PH11 phù hợp với điều kiện của huyện Yên Thế
1. Kỹ thuật chăm sóc 1.1. Giặm cây con - Nương chè phải được giặm cây con ngay từ năm đầu sau trồng...

Chi tiết

Quy trình kỹ thuật chăm sóc chè PH8 và giống chè kim tuyên phừ hợp với điều kiện tự nhiên của huyện Yên Thế
Giống PH8 được chọn lọc từ tổ hợp lai giữa giống chè TRI 777 và Kim Tuyên từ năm 1998 tại Trung tâm Nghiên cứu và...

Chi tiết

Nghiên cứu cải tiến nhà giâm hom cây lâm nghiệp
Nhân giống cây rừng bằng hom (giâm hom) là một giải pháp cho chất lượng giống tốt với hệ số nhân cao, rút ngắn được thời gian cải thiện giống,...

Chi tiết

Kỹ thuật trồng chuối tiêu vùng đồng bằng sông Hồng
Cây chuối có thể trồng trên nhiều loại đất, nhưng tốt nhất là trên đất phù sa có tầng mặt dày, tơi xốp, nhiều mùn, giàu...

Chi tiết

Kỹ thuật trồng chè PH11 phù hợp với điều kiện của huyện Yên Thế
Giống chè PH11 được chọn tạo bằng phương pháp chọn lọc cá thể từ tập đoàn các giống chè nhập nội có nguồn gốc Ấn...

Chi tiết

Kỹ thuật chăm sóc vải thiều sau thu hoạch
Đốn tỉa cành sau thu hoạch là biện pháp kỹ thuật cơ bản trong thâm canh vải thiều. Đốn tỉa cành đúng kỹ thuật có tác dụng...

Chi tiết

Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại vải thiều thời kỳ ra hoa, đậu quả
Vải thiều hoa ra rộ vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 dương lịch. Tuy nhiên, để có vụ vải thiều đạt năng suất cao, người làm vườn cần...

Chi tiết

   4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12