Bệnh hại cây trồng
Hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại quan trọng trên cây rau họ thập tự
Trên cây rau họ thập tự thường xuất hiện một số sâu bệnh...

Chi tiết

Quản lý sâu bệnh hại trong canh tác hữu cơ
Là một hệ thống kỹ thuật nuôi...

Chi tiết

Phát hiện bệnh đạo ôn lúa và cách phòng trừ
 Trời âm u thiếu nắng đây là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo...

Chi tiết

Cách xử lý phế phụ phẩm trồng nấm làm giá thể hữu cơ
Nghề trồng nấm ngày càng phát triển mạnh. Việc phế phụ phẩm sau...

Chi tiết

Biện pháp phòng trừ sâu đo gây hại cây keo tai tượng
Những năm gần đây, diện tích rừng trồng keo tai tượng ở Việt Nam tăng nhanh...

Chi tiết

BỆNH KHẢM LÁ TRÊN KHOAI MÌ
Bệnh do virus SLCMV (Sri Lanka Cassava Mosaic Virus) gây ra. Bệnh lan truyền qua hom giống và qua côn trùng môi giới (bọ phấn).  

Chi tiết

QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI TRÊN CÂY BA KÍCH
Định kỳ vệ sinh, phát dọn cỏ dại trên diện tích trồng Ba kích, kịp thời phát hiện sâu bệnh gây hại để có biện pháp phòng...

Chi tiết

TÌM CÁCH ĐỐI PHÓ VỚI DỊCH KHẢM LÁ SẮN
Các nhà khoa học về bảo vệ thực vật (BVTV) ái ngại: Biện pháp diệt trừ bọ phấn trắng (môi giới truyền bệnh khảm lá virus trên sắn) là...

Chi tiết

QUY TRÌNH PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI LẠC ĐEN
Giống lạc đen là giống chất lượng, có thời gian sinh trưởng 125 - 135 ngày vụ Xuân và 110 - 120 ngày vụ Thu Đông. Giống lạc đen có chiều...

Chi tiết

<<   1 | 2 | 3 | 4 | 5