Ngày 16 tháng 12 năm 2019
Tìm kiếm  

Hiệu quả từ mô hình Hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế ở Đoàn xã Tân Mộc
Thời gian qua, BTV huyện Đoàn đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả giúp thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng trở thành những tấm gương sáng trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương. Với mục tiêu đó, BCH Đoàn xã Tân Mộc cũng đã đăng ký và giúp đỡ có hiệu quả mô hình thanh niên khó khăn vươn lên làm kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo.
Sau khi lập gia đình được BTV Huyện đoàn Lục Ngạn hỗ trợ 5 triệu đồng tiền vốn ban đầu, thanh niên Trần Văn Nguyên, sn 1991 thôn Tân Mộc, xã Tân Mộc đã mạnh dạn mua cây con giống để phát triển kinh tế. Nhớ lại thời điểm còn khó khăn, thu nhập ít ỏi của gia đình trông chờ vào cây lúa, có năm hạn hán, mất mùa, gia đình Nguyên lại trắng tay. Xác định cây vải lai U hồng mang lại hiệu quả kinh tế cao Nguyên chặt bỏ 50 cây vải thiều cùng 1 mẫu ruộng chuyển đổi sang trồng 160 cây vải lai U hồng và 300 cây cam Vinh. Nhờ 5 triệu đồng tiền vốn vay ban đầu, Nguyên mạnh dạn vay thêm vốn để mở rộng diện tích cây ăn quả. Từ cách làm táo bạo đó đến nay, toàn bộ diện tích vải lai U hồng và Cam vinh của gia đình đã mang lại hiệu quả; trừ chi phí mỗi năm cho thu nhập từ 120 đến 200 trăm triệu đồng.

22_2.jpg
Đoàn xã Tân Mộc tích cực nhân rộng các mô hình kinh tế trong thanh niên

Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa trong việc tiếp cận, giúp đỡ thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thanh niên mới xây dựng gia đình, Ban Chấp hành đoàn thanh niên xã Tân Mộc đã chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn như Hội nông dân, khuyến nông, thú y...tổ chức các buổi chuyển giao khoa học - kỹ thuật chăm sóc cây trồng và đàn vật nuôi... cho đoàn viên thanh niên. Đồng thời nhận ủy thác, tạo điều kiện cho các thanh niên vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư phát triển sản xuất. Quan tâm xây dựng các mô hình kinh tế trong thanh niên, từ đó nhân rộng ra các chi đoàn trong xã. Bên cạnh đó, Các chi đoàn nông thôn còn thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ các thanh niên đã đăng ký mô hình kinh tế bằng những ngày công lao động như: xới cỏ, bón phân, tỉa cảnh, thu hoạch nông sản...Với cách làm đó, đến nay Đoàn xã Tân Mộc đã giúp đỡ được 2 mô hình thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo.

1_82.jpg
Mô hình cây ăn quả có múi của gia đình thanh niên Trần Văn Nguyên ở thôn Tân Mộc, xã Tân Mộc

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu thì công tác hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn của Đoàn xã Tân Mộc nói riêng và tổ chức đoàn các xã trong huyện nói chung còn gặp một số khó khăn nhất định; Như: thiếu nguồn vốn cho vay, hỗ trợ để thanh niên phát triển kinh tế; việc đầu tư các mô hình còn nhỏ, lẻ hiệu quả chưa bền vững; trong khi đó đa phần là thanh niên mới lập gia đình nên điều kiện để phát triển kinh tế còn hạn hẹp… Bởi vậy, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Lục Ngạn cần tiếp tục duy trì và nhân rộng hiệu quả hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi, đồng thời, đưa ra nhiều giải pháp mới, đặc biệt chú trọng đến thanh niên nông thôn. Qua đó, phát huy sức trẻ góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị trên địa bàn./.

Theo lucngan.bacgiang.gov.vn