Ngày 24 tháng 07 năm 2014
Tìm kiếm  
Hội thảo “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất và tiêu thụ vải thiểu theo tiêu chuẩn quốc tế”.

Ngày 11 tháng 7 năm 2014 Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bắc Giang đã tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất và tiêu thụ vải thiểu theo tiêu chuẩn quốc tế”.

Ứng dụng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR xử lý rơm rạ làm phân hữu cơ
Bắc Giang là tỉnh có diện tích trồng lúa cả năm lên đến 112,4 nghìn ha. Theo truyền thống, rơm rạ chủ yếu được người dân làm thức ăn chăn nuôi và một phần được sử dụng làm chất đốt.
Kỹ thuật nuôi thỏ sinh sản

Trong những năm gần đây, phong trào chăn nuôi thỏ phát triển mạnh do nhu cầu tiêu thụ thịt thỏ ngày càng tăng.

Hà Nội nghiên cứu thành công giống lúa mới năng suất cao

Trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội cho biết đã nghiên cứu thành công giống lúa mới vụ Xuân 2014.

Tân Yên: Xây dựng hai nhãn hiệu hàng hóa
Nhằm xây dựng nhãn hiệu hàng hóa đối với sản phẩm lợn sạch, siêu nạc Tân Yên và mỳ Châu Sơn
Bắc Giang phát triển kinh tế Hợp tác xã
Quán triệt tinh thần của Nghị quyết 13 - NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã
 • Xem thêm
 • VIDEO
  == Weblink ==
  Số lượng người truy cập
  Số người online
  
  Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với Bản tin, Trang thông tin điện tử và Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã

  Ngày 28/10/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 570/2013/QĐ-UBND quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với bản tin, trang thông tin điện tử và Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã.


  ảnh minh họa

  Theo quy định, nhuận bút cho tác phẩm được đăng trên Trang thông tin điện tử, Bản tin, được phát trên Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã tùy theo thể loại, chất lượng tác phẩm, Thủ trưởng cơ quan quản lý Trang thông tin điện tử, Bản tin, Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã quyết định mức hệ số nhuận bút của tác phẩm không vượt quá khung hệ số nhuận bút. Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút được tính bằng 10% mức tiền lương tối thiểu theo quy định.

  Đối với các tác phẩm được đăng trên Trang thông tin điện tử, Bản tin: Thể loại tin, trả lời bạn đọc hệ số nhuận bút là 0,5-2 điểm/tin; bài phỏng vấn, bài phản ánh, bài tường thuật, tổng thuật, ghi chép, ghi nhanh, người tốt việc tốt… hệ số nhuận bút là 2-5 điểm/bài; bài nghiên cứu, phân tích (từ 2 trang A4 trở lên) hệ số nhuận bút là 3-10 điểm/bài; ảnh thời sự - minh họa hệ số nhuận bút 0,5-1 điểm/tranh, ảnh; ảnh nghệ thuật hệ số nhuận bút 3 điểm/tranh, ảnh; phim tư liệu (dạng video clip) (3-5 phút) hệ số nhuận bút 1- 5 điểm/đoạn.

  Đối với các tác phẩm được phát trên Đài Truyền thanh cấp huyện: Thể loại tin, trả lời bạn đọc hệ số nhuận bút 0,3-1 điểm/tin; bài chính luận, bài phỏng vấn, bài phản ánh, bài tường thuật, tổng thuật, ghi chép, ghi nhanh, người tốt việc tốt… hệ số nhuận bút 1-3 điểm/bài; bài nghiên cứu hệ số nhuận bút 2-5 điểm/bài; tường thuật trực tiếp hệ số nhuận bút 4-10 điểm/bài.

  Đối với các tác phẩm được phát trên Đài Truyền thanh cấp xã: Thể loại tin, trả lời bạn đọc hệ số nhuận bút 0,2-0,5 điểm/tin; bài chính luận, bài phỏng vấn, bài phản ánh, bài tường thuật, tổng thuật, ghi chép, ghi nhanh, người tốt việc tốt… hệ số nhuận bút 0,5-1 điểm/bài; bài nghiên cứu hệ số nhuận bút 1-2 điểm/bài; tường thuật trực tiếp hệ số nhuận bút 2-5 điểm/bài.

  Bên cạnh đó, Quyết định cũng quy định mức chi thù lao cho việc khai thác, sưu tầm, biên dịch tin, bài; tạo lập thông tin trên Trang thông tin điện tử; thù lao cho Ban biên tập.

  Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết số 54/2010/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, chế độ thù lao đối với Trang thông tin điện tử và Bản tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

  * Xem chi tiết Quyết định số 570/2013/QĐ-UBND tại đây./.

  bacgiang.gov.vn