Ngày 23 tháng 08 năm 2019
Tìm kiếm  

Phòng trừ sâu bệnh hại bưởi Hiệp Hòa

Để đảm bảo năng suất, chất lượng quả bưởi bà con phải thường xuyên kiểm tra, phát hiện sớm các loại sâu bệnh hại vườn bưởi, chủ động phòng trừ kịp thời bằng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại tổng hợp (IPM), kết hợp giữa các biện pháp cơ giới, sinh học và thuốc bảo vệ thực vật khoa học theo hướng đẫn của khuyến nông.

Xem chi tiết tại đây