Ngày 07 tháng 04 năm 2020
Tìm kiếm  

CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG NẤM KIM CHÂM (Flammulina velutipes)

1. Nguyên liệu nuôi trồng nấm kim châm

* Nguyên liệu chính:

- Nguyên liệu nuôi trồng nấm kim châm thường được sử dụng là mùn cưa của cây lá rộng. Tuy nhiên chi phí cho loại nguyên liệu này thường cao.

- Ngoài ra có thể sử dụng mùn cưa cây thông/tùng để nuôi trồng nấm kim châm. Mùn cưa cây thông phải để ngoài 06 tháng, mùn cưa cây tùng xử lý trong 03 tháng.

2. Ươm sợi nấm:

- Bịch/lọ cơ chất sau khi hấp thanh trùng xong tiến hành làm lạnh  ngay, khi nhiệt độ giảm nhiệt độ xuống 20oC thì tiến hành cấy giống.

- Giống nấm kim châm sau khi cấy giống được ươm sợi ở nhiệt độ 15 – 18oC.

- Trong phòng nuôi cần có quạt thông gió để điều chỉnh hàm lượng CO2 trong phòng cho phù hợp.

Lưu ý: Nhiệt độ trong bịch/lọ nấm và nhiệt độ phòng luôn có sự chênh lệch từ 2-3oC.

3. Chăm sóc quả thể nấm:

- Quá trình chăm sóc quả thể nấm kim châm được chia làm 3 giai đoạn:

* Giai đoạn 1:  Kích thích sự hình thành của nụ nấm (mầm quả thể)

- Phương pháp kích thích nụ:

+ Cào bề mặt: Dùng thừa xúc từng mảng giá thể trên mặt bịch/lọ ra, tránh cào mạnh gây tổn thương hệ sợi. Thời điểm cào bề mặt từ 20 – 25 ngày (đối với lọ 800cc) và 30 – 35  ngày (đối với bịch nilon).

+ Kỹ thuật kích nụ:

ü     Sau khi cào bề mặt cần đưa bịch/lọ vào khu vực sản xuất để kích thích ra mầm:

ü     Dùng giấy báo phủ lại mặt lọ/bịch; mục đích để tăng nồng độ CO2 và giữ ẩm;

ü     Hạ nhiệt độ, nhiệt độ thích hợp là 13-15oC, độ ẩm 95%. Thời gian 10 -11 ngày.

* Giai đoạn 2: Kìm hãm

- Khi quả thể lớn độ 1-2 cm, cần hạ  bớt nhiệt độ, độ ẩm và tăng cường thông gió làm cho quả thể bị hãm, kéo dài sự sinh trưởng nhằm mục đích nấm ra đều.

- Nhiệt độ thích hợp là: 3-5oC.

- Thời gian giai đoạn này từ 5-7 ngày.

Lưu ý:

- Khi giảm nhiệt độ từ 13-15oC xuống nhiệt độ 3-5oC cần có bước trung gian để giảm sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ sẽ ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng của nấm.

- Thông thường người sản xuất sẽ giảm xuống nhiệt độ 7-8oC trong vòng 2-3 ngày.

* Giai đoạn 3: Kéo dài quả thể nấm

- Điều chỉnh nhiệt độ:

- Điều chỉnh độ ẩm;

- Điều chỉnh ánh sáng:

- Điều chỉnh nồng độ CO2:

Nguyễn Tươi

Quy trình thuộc Dự án “Ứng dụng tiến khoa học công nghệ trong sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển thương hiệu nấm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”