Ngày 16 tháng 12 năm 2019
Tìm kiếm  

Bắc Giang: Tập huấn ToT “Bồi dưỡng phương pháp khuyến nông và kỹ thuật trồng, chăm sóc cây có múi theo VietGAP”

Từ ngày 11 - 13/5/2016, tại TP Bắc Giang, Trung tâm Khuyến nông Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn ToT với nội dung “Bồi dưỡng phương pháp khuyến nông và kỹ thuật trồng, chăm sóc cây có múi theo VietGAP”.

Tham gia lớp tập huấn có 30 học viên là cán bộ Trung tâm khuyến nông tỉnh, cán bộ Trạm khuyến nông và cộng tác viên khuyến nông các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Tân Yên, Hiệp Hòa và thành phố Bắc Giang.

Đây là lớp thứ 3 trong 4 lớp tập huấn ToT từ nguồn kinh phí năm 2016 của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Trong thời gian 3 ngày, học viên được các giảng viên của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển cây có múi, Viện Nghiên cứu Rau quả trao đổi những chuyên đề: phương pháp khuyến nông, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cam, bưởi Diễn theo VietGAP. Ngoài ra, các học viên được chia nhóm để cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thâm canh trên cây có múi.

chon_gijpg.JPG

Học viên thực hành chọn giống và sử dụng thuốc BVTV

Lớp học cũng dành thời gian một nửa ngày cho học viên tham quan thực tế mô hình thâm canh cam Vinh, cam đường Canh, bưởi Diễn, chanh đào tại thôn Trại Đảng – Đồng Kỳ - Yên Thế.

Với phương thức học lấy học viên làm trung tâm, coi trọng liên hệ với thực tiễn tại địa phương, những nội dung và kiến thức các học viên thu hoạch được sẽ góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng khuyến nông, nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông của tỉnh trong thời gian tới.

Theo kế hoạch từ nay đến hết tháng 5/2016, Trung tâm Khuyến nông Bắc Giang sẽ tiếp tục hoàn thành 01 lớp tập huấn ToT còn lại với nội dung: “Bồi dưỡng phương pháp khuyến nông và kỹ thuật chăn nuôi trâu bò hướng thịt” cho 30 học viên.

 cam_vinh_bg.JPG

Tham quan mô hình thâm canh cam Vinh, cam Canh

                                                                                                              Hoàng Như Minh

                                                                               Trung tâm Khuyến nông Bắc Giang