Ngày 21 tháng 05 năm 2018
Tìm kiếm  

Sử dụng men vi sinh hoạt tính ủ thức ăn chăn nuôi

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ) vừa thực hiện mô hình sử dụng men vi sinh hoạt tính ủ thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm tại xã Liên Chung (Tân Yên) và Tân Hiệp (Yên Thế).

Đây là chế phẩm do Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội sản xuất, lần đầu tiên được đưa vào thử nghiệm trên địa bàn tỉnh có nhiều ưu điểm: tiết kiệm chi phí chăn nuôi, hạn chế bệnh đường ruột trên đàn vật nuôi. Tham gia mô hình, nông dân được hỗ trợ 100% men vi sinh, một phần bột ngô và hướng dẫn kỹ thuật ủ thức ăn. Tổng kinh phí thực hiện mô hình hơn 180 triệu đồng, trong đó ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ tỉnh 50 triệu đồng còn lại là vốn đối ứng của dân.

Thao Báo Bắc Giang