Ngày 13 tháng 12 năm 2019
Tìm kiếm  

Sản xuất thành công giống cam sạch bệnh
Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức nghiệm thu dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng vườn giống cam sạch bệnh tại tỉnh Bắc Giang” do Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thế chủ trì thực hiện.
20160803094634-camsanh-1.jpg
Ảnh minh họa.

Dự án thuộc chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển KT-XH nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015”, thực hiện từ năm 2014 đến nay với tổng kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách T.Ư 2,5 tỷ đồng, còn lại là đối ứng của người dân. 

Dự án đã tiếp nhận, làm chủ công nghệ sản xuất giống và trồng mới các giống cam sạch bệnh; xây dựng mô hình trồng mới giống cam V2, CS1 quy mô 15 ha; 2 vườn  nhân giống cam ngoài trời quy mô 1.000 m2; sản xuất thành công hơn 20 nghìn cây cam giống V2, CS1 đạt tiêu chuẩn sạch bệnh. 

Các thành viên Hội đồng đánh giá cao kết quả dự án, có thể duy trì và nhân rộng đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân thời gian tới.

Theo báo BGĐT