Ngày 21 tháng 05 năm 2018
Tìm kiếm  

Tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất lúa thơm theo hướng VietGAP

Ngày 13/6/2013, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang) đã phối hợp với UBND xã Tư Mại tổ chức Hội nghị tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất lúa thơm theo hướng VietGAP cho nông dân trong xã.


Ảnh: Cán bộ kỹ thuật đang hướng quy trình sản xuất lúa thơm theo hướng VietGAP

Thực hiện chương trình triển khai Dự án xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Gạo thơm Yên Dũng” dùng cho sản phẩm gạo thơm của huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tập huấn về quy trình kỹ thuật và cấp phát giống cho bà con nông dân trong vùng.

Tại buổi tập huấn, bà con nông dân được hướng dẫn về phương pháp sản xuất lúa giống  Bắc Thơm 7; các yêu cầu kỹ thuật ruộng lúa giống; quy trình sản xuất lúa giống; biện pháp kỹ thuật canh tác lúa giống…

Đây không phải là giống lúa mới đối với bà con nông dân địa phương, tuy nhiên việc triển khai mô hình sản xuất theo hướng VietGAP sẽ góp phần tăng năng suất và chất lượng đồng thời giảm được chi phí cho nông dân./.

 Hoàng Thoa