Ngày 07 tháng 04 năm 2020
Tìm kiếm  
Kỹ thuật nuôi thả kiến vàng trừ sâu hại cây ăn trái
Kiến vàng là một loại côn trùng đã có từ rất lâu. Nhiều nhà vườn đã thấy lợi ích của  kiến vàng trong các vườn cây ăn trái.
Phòng trừ rầy nâu cho lúa

Rầy nâu dùng vòi để chích hút nhựa cây lúa và để lại trên lá, thân cây vệt nâu cứng, cản trở sự luân chuyển nước và chất dinh dưỡng làm thân, lá lúa bị khô héo. Mật độ cao gây ra hiện tượng cháy rầy. 

Sâu hại chồi xoài và cây điều

Sâu đục cành non xoài (Chlumetia transversa Alcicoides sp.): Chúng thuộc bộ cánh phấn. Thành trùng là con ngài nhỏ có sải cánh 1,75cm. Con cái đẻ trứng trên lá. Sâu non khi mới nở ra thì đục ngay vào lá, sau đó chúng đục thẳng vào đầu các ngọn non, chùm hoa, ăn rỗng phía trong làm cho chồi non, cành hoa bị héo đi hoặc gãy đổ.

Trị sâu đục cuống để nâng cao năng suất, chất lượng quả vải thiều

Đối với người dân trồng vải vải thiều ở tỉnh Bắc Giang nói chung và huyện Lục Ngạn nói riêng, cùng với biện pháp sản xuất vải thiều sạch an -toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, thì trị sâu đục cuống quả vải được coi là một khâu quan trọng nhằm hạn chế quả vải thiều dụng, góp phần quan trọng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm…

Biện pháp phòng trừ sâu hại vải theo quy trình GAP

Viện Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và PTNT) tiến hành nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật quản lý dịch hại tổng hợp và canh tác vải thiều theo quy trình GAP tại Lục Ngạn (Bắc Giang). Mô hình được người sản xuất vải thiều áp dụng, bước đầu mang lại hiệu quả cao.


Lọc theo ngày tháng
Ngày đăng tin:   Calendar ... Calendar