Hình ành: Cây na dai

Na dai là loại cây ăn quả khá phổ biến và được ưa chuộng tại các tỉnh phía Bắc. Những năm gần đây, loại quả này đã chở thành mặt hàng có tiềm năng, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Để cây na phát triển tốt cần những điều kiện sinh thái sau:

1. Về lương mưa

Mưa và độ ẩm ảnh hưởng lớn đến ra hoa, phát triển của quả và ngăn khô đầu nhuỵ, giúp tăng số lượng quả và phát triển quả. Na dai cần lượng mưa 1000mm/năm. Na dai chịu úng kém nhưng chịu hạn tốt. Vào mùa hoa nở, khô hạn sẽ làm cản chở sự thụ phấn, như vậy na dai cần ẩm độ không khí cao nhưng không chịu được mưa trong giai đoạn ra hoa.

2. Nhiệt độ

Cây na phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Nói chung, loại cây này ưa nóng và có khả năng chịu hạn cao. Khi hạn gay gắt, cây rụng lá và vỏ quả trở nên cứng và sẽ nứt ra khi gặp mưa trở lại. Vào mùa khô hạn na dai thường rụng lá, khi nắng ấm trở lại hay khi có mưa cây sẽ ra lá mới và ra hoa.

Na dai rất mẫn cảm với sương giá, khi cây còn nhỏ rất cần được che nắng. Mùa hoa nở gặp nhiệt độ thấp, mưa nhiều tỷ lệ đậu quả thấp. Thích hợp ở nhiệt độ từ 25- 300 C.

3. Ánh sáng

Ánh sáng xuyên qua tán cây chiếm khoảng 2% tổng lượng ánh sáng. Vì vậy, tạo thông thoáng cho cây để tăng khả năng quang hợp tạo quả.

4. Đất

Na dai thích ứng được với rất nhiều loại đất khác nhau, sinh trưởng tốt trên nhiều loại đất như đất cát sỏi, đất thịt nặng, đất rừng mới khai phá, đất đồi ven sông suối, đất chân núi đá vôi thoát nước nhiều mùn, đất cát thoát nước tốt cây sẽ mọc tốt hơn trên đất sét nặng vì sự thoát nước kém hơn. Na dai mọc tốt trên đất có độ pH kém hơn từ 5,5- 7,4; cây có bộ rễ ăn nông nên không cần tầng đất sâu.

BBT