Thực hiện Chương trình Khuyến nông năm 2022, vừa qua, Trung tâm Khuyến nông tổ chức nghiệm thu mô hình “Phát triển chăn nuôi ong nội theo hướng VietGAHP nâng cao chuỗi giá trị, thích ứng với biến đổi khí hậu” tại xã Yên Định, huyện Sơn Động. Tham gia đoàn nghiệm thu có ông Đào Xuân Vinh – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, ông Nông Văn Sinh – Phó phòng Nông nghiệp huyện Sơn Động, ông Vi Văn Chinh – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ KTNN huyện Sơn Động, lãnh đạo xã Yên Định và các hộ tham gia mô hình.


Đoàn công tác kiểm tra các tình hình sản xuất tại các hộ tham gia mô hình

Tham gia mô hình, có 3 hộ nuôi ong đã có kinh nghiệm, với tổng số đàn ong hỗ trợ là 155 đàn. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% giống, và 70% vật tư, thiết bị nuôi ong. Giống ong được chuyển giao cho các hộ từ tháng 7 năm 2022, sau 5 tháng nuôi dưỡng và chăm sóc tốt đến nay, các hộ tham gia mô hình đã nhân được tổng số 86 đàn ong với hệ số nhân đàn lên tới 1,5 lần. Để có kết quả nhân đàn nhanh như vậy là kết quả đưa được giống ong có nhiều ưu điểm như tính tụ đàn cao, hệ số nhân đàn nhanh, năng suất mật cao, ít bốc bay, có khả năng đề kháng với bệnh thối ấu trùng và một số bệnh khác, thích nghi tốt với điều kiện khí hậu trong tỉnh. Giống ong không bị cận huyết, các đặc điểm sinh học ổn định.

Tại buổi nghiệm thu, ông Nông Văn Sinh – Phó trưởng phòng Nông nghiệp huyện Sơn Động cho biết: “Huyện Sơn động hiện có 21.950 đàn ong, sản lượng mật ước đạt 200 tấn/năm. Mô hình nuôi ong nội của Trung tâm Khuyến nông đưa về địa phương rất phù hợp vì Sơn Động có diện tích rừng tự nhiên nhiều, các loại cây ăn quả nhãn, vải, bưởi và rừng tự nhiên phong phú về nguồn cây trữ mật, khi tiếp nhận đàn ong các hộ chăm sóc, quản lý tốt đàn ong là thu được mật. Giống ong nội do Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ có khối lượng nhỏ con hơn so với giống ong ngoại đang được nuôi tại địa phương, nhưng ong nội có ưu điểm sử dụng ít thức ăn hơn (trong vụ thiếu nguồn mật và hoa) nhưng cho chất lượng mật thơm ngon hơn và có khả năng sinh trưởng và thích nghi với môi trường địa phương tốt hơn. Đây là lợi thế trong điều kiện thời tiết thay đổi thất thường hiện nay”.

Theo http://khuyennongbacgiang.vn/