Toàn tỉnh, hiện đang có 205 sản phẩm OCOP, trong đó, 31 sản phẩm đạt OCOP 4 sao, 174 sản phẩm OCOP 3 sao, tăng 73 sản phẩm so với năm 2021, vượt hơn 2 lần so với kế hoạch giao năm 2022 tăng 35 sản phẩm. Trong năm 2022, đã đánh giá, phân hạng và công nhận được 01 sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa Bản Ven của HTX Thân Trường, huyện Yên Thế; 01 sản phẩm Vải thiều Lục Ngạn Hồng Xuân đủ tiêu chuẩn 5 sao đã đề nghị Trung ương đánh giá, công nhận.

Ổi Tân Yên đạt sản phẩm OCOP 4 sao năm 2022

Theo đó, có 10/10 huyện, thành phố có sản phẩm OCOP được công nhận, nhiều nhất là thành phố Bắc Giang và huyện Hiệp Hòa cùng có 16 sản phẩm; thấp nhất là huyện Sơn động có 7 sản phẩm được công nhận (06 sản phẩm 3 sao; 01 sản phẩm 4 sao); huyện Lạng Giang chưa có sản phẩm 4 sao. Trong số các chủ thể, có 61 chủ thể HTX (chiếm 84,7%), 05 doanh nghiệp (chiếm 6,9 %), 06 cơ sở sản xuất (chiếm 8,4%). Có nhiều chủ thể là thanh niên trẻ có trình độ, nhiệt huyết khởi nghiệp từ nông nghiệp, tạo ra nhiều sản phẩm thể hiện sự sáng tạo của người dân.

Về cơ cấu sản phẩm, trong tổng số 99 sản phẩm có 92 sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm, chiếm gần 93%; 06 sản phẩm thuộc nhóm đồ uống, chiếm trên 6%; 01 sản phẩm thuộc nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch, chiếm 1%.

Các sản phẩm được công nhận trong năm 2022, có một số sản phẩm của các làng nghề truyền thống như Mỳ Chũ, Mỳ Châu Sơn, Bún Đa Mai… Bên cạnh đó, có các sản phẩm nổi tiếng đã phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng của mỗi địa phương như: Gà đồi Yên Thế, vải thiều Lục Ngạn, giấm Kim Ngân, Trà hoa vàng, rau quả các loại;…Các sản phẩm đều có đầy đủ những minh chứng rõ ràng về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm và áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, chất lượng như Iso 22000; HACCP; VietGap; …

Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu có ít nhất 230 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên (tăng 25 sản phẩm so với năm 2022); xây dựng, phát triển ít nhất 01 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia (dự kiến vải thiều đóng hộp của Công ty Xuất nhập khẩu thực phẩm Toàn Cầu). Đồng thời, tập trung ưu tiên phát triển các sản phẩm đặc sản, sản phẩm truyền thống gắn với lợi thế về điều kiện sản xuất, văn hoá địa phương, đặc biệt là sản phẩm các làng nghề, nghề truyền thống, dịch vụ du lịch nông thôn.

Theo http://khuyennongbacgiang.vn/