Hiện nay, trà lúa mùa của tỉnh đang bị sâu bệnh gây hại, nhất là sâu cuốn lá nhỏ. Mật độ sâu và phạm vi gây hại cao bất thường so với năm trước.

Nông dân xã Xuân Hương (Lạng Giang) phun thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ sâu bệnh cho lúa.

Nông dân xã Xuân Hương (Lạng Giang) phun thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ sâu bệnh cho lúa.

Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy hơn 49,3 nghìn ha lúa. Trong đó trà mùa sớm hơn 17 nghìn ha đang ở giai đoạn làm đòng, sẽ trỗ tập trung từ cuối tháng 8; trà mùa chính vụ 27, 1 ha, đang ở giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái sẽ trỗ bông tập trung từ đầu tháng 9 trở đi; trà mùa muộn gần 5 nghìn ha đang giai đoạn đẻ nhánh. 

Thời tiết từ đầu tháng 8 đến nay liên tục có các đợt mưa rào, ngày nắng nóng tạo điều kiện cho nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh, gây hại; đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ hiện nay đang xuất hiện với mật độ rất cao (50-100 con/m2 ), phân bố diện rộng, diễn biến phức tạp, sâu nở kéo dài, gây hại trên tất cả các trà lúa.

Ông Đặng Văn Tặng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và PTNT) cho biết: “Năm nay, sâu cuốn lá nhỏ xuất hiện với mật độ cao bất thường và gây hại trên diện rộng, cơ bản trà mùa sớm, chính vụ đang nhiễm sâu cuốn lá nhỏ. Lo ngại hơn là các trà lúa này đang ở giai đoạn làm đòng, nếu bị hại thì năng suất lúa bị ảnh hưởng lớn”. 

Tuy vậy, tại một số địa phương, công tác triển khai chỉ đạo phòng, chống sâu bệnh còn chưa kịp thời, chủ quan. Nhận định trong thời gian tới diễn biến sâu cuốn lá còn phức tạp, nếu không phòng trừ kịp thời sẽ gây thiệt hại nặng cho sản xuất vụ mùa. 

Để bảo vệ lúa mùa, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các huyện, TP chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã theo dõi chặt chẽ diễn biến, phát sinh các đối tượng sâu bệnh trên các trà lúa, đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ để có biện pháp chỉ đạo phòng trừ kịp thời; đẩy mạnh tuyên truyền về mức độ phát sinh gây hại của sâu bệnh và biện pháp phòng trừ sâu bệnh; tăng cường công tác quản lý việc kinh doanh buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm chất lượng phục vụ sản xuất. 

Cùng đó, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo cơ quan chuyên môn tích cực bám địa bàn, điều tra phát hiện, dự tính, dự báo mức độ phát sinh gây hại của sâu bệnh; khuyến cáo, hướng dẫn các địa phương biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh. 

Theo: Báo Bắc Giang Điện Tử