Cây ăn quả
Kỹ thuật chăm sóc vải thiều sau thu hoạch
Đốn tỉa cành sau thu hoạch là biện pháp kỹ thuật cơ bản trong thâm canh vải thiều. Đốn tỉa cành đúng kỹ thuật có tác dụng...

Chi tiết

Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại vải thiều thời kỳ ra hoa, đậu quả
Vải thiều hoa ra rộ vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 dương lịch. Tuy nhiên, để có vụ vải thiều đạt năng suất cao, người làm vườn cần...

Chi tiết

Quy trình kỹ thuật thâm canh nhãn thời kỳ mang quả
Cây nhãn trong giai đoạn mang quả cần có kỹ thuật bón phân, chăm sóc tốt đảm bảo năng suất và chất lượng quả. Sau đây xin giới...

Chi tiết

Kỹ thuật thâm canh nhãn
Cây nhãn là cây ưa ánh sáng mạnh, thường sống ở những nơi có nhiệt độ cao (20 - 350). Nhãn là cây chịu...

Chi tiết

Kỹ thuật sản xuất giống vải chín sớm
  Vải sớm là loại vải chín sớm hơn so với vải thiều chính vụ gần 1 tháng, mang lại giá trị kinh tế cao hơn vải muộn. Do đó thời gian...

Chi tiết

   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9