Toàn tỉnh Bắc Giang hiện có 12,3 nghìn ha mặt nước nuôi cá theo phương pháp thâm canh và bán thâm canh, tăng gần 200 ha so với năm ngoái. 
 

Ảnh minh họa.
Diện tích này tập trung ở các huyện: Tân Yên, Lạng Giang, Việt Yên và TP Bắc Giang. Được biết, thời gian qua, cơ quan chức năng của tỉnh tích cực vận động, tuyên truyền người dân đầu tư kinh phí cải tạo ao nuôi, đưa cá giống bảo đảm chất lượng vào nuôi thả, đồng thời áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học nhằm hạn chế dịch bệnh cho cá. 
 
Một số huyện còn trích ngân sách xây dựng mô hình điểm nuôi cá giống mới để nhân rộng. Thực tế cho thấy, nuôi cá theo phương pháp thâm canh và bán thâm canh có ưu điểm: Cá lớn nhanh, năng suất đạt từ 8-12 tấn/ha, cao hơn từ 4-8 tấn/ha so với nuôi quảng canh.
 
Theo báo BGĐT