Bệnh hại cây trồng
Cách phòng bệnh ghẻ trên cây có múi
  Ghẻ trên cây có múi (cam, bưởi, chanh) là hai loại bệnh làm ảnh...

Chi tiết

Quản lý sâu bệnh gây hại chính trên cây chanh leo
Mặc dù là cây trồng mới nhưng chanh leo hiện nay đã và đang được phát triển mạnh ở nhiều địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế, tạo việc...

Chi tiết

Phòng trừ rầy nâu hại lúa chiêm xuân
Triệu chứng:  Rầy nâu dùng vòi chích hút nhựa làm cho lúa khô héo, để lại trên lá,...

Chi tiết

Phòng trừ sâu, bệnh hại bưởi diễn Hiệp Hòa
  * Sâu vẽ bùa (Phyllocnistis citrella) Triệu chứng: là loại sâu phá hoại vào thời kỳ lộc non,...

Chi tiết

Kỹ thuật phòng trừ bệnh mốc sương trên nhãn
Hiện nay, cây nhãn, vải đang trở thành cây trồng kinh tế trọng điểm của nước ta. Đây là loại cây trồng lâu năm cho quả hàng năm...

Chi tiết

Hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại quan trọng trên cây rau họ thập tự
Trên cây rau họ thập tự thường xuất hiện một số sâu bệnh...

Chi tiết

Quản lý sâu bệnh hại trong canh tác hữu cơ
Là một hệ thống kỹ thuật nuôi...

Chi tiết

Phát hiện bệnh đạo ôn lúa và cách phòng trừ
 Trời âm u thiếu nắng đây là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo...

Chi tiết

<<   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6