Thủy cầm
Tỷ lệ thành phần, mật độ, mùa vụ hợp lý cho ao nuôi ghép
1. Cơ cấu thành phần, mật độ nuôi và tỷ lệ ghép - Cơ cấu thành phần: Các loài cá...

Chi tiết

Đặc điểm các loại cá trong ao nuôi ghép
Các đối tượng được nuôi ghép dựa trên đặc tính là những loài có tính ăn khác nhau và sống tầng nước khác...

Chi tiết

Chuẩn bị nuôi ốc nhồi ta
1. Chuẩn bị ao nuôi Vị trí...

Chi tiết

Một số đặc điểm tập tính của Ốc nhồi ta
Ốc nhồi ta hay còn được gọi là ốc bươu đen đang là loại thực phẩm được thị trường ưa...

Chi tiết

Tình hình chung về phát triển nuôi cá Trắm đen tại Việt Nam
Cá Trắm đen Mylopharyngodon piceus (Richardson, 1846) là loài cá đặc trưng thuộc khu hệ cá vùng Nam Trung Hoa (Nguyễn Văn Hảo...

Chi tiết

Hiệu quả mô hình ứng dụng công nghệ số vào nuôi cá rô phi thâm canh
Bắc Giang là tỉnh Trung du miền núi có tiềm năng và lợi thế...

Chi tiết

Kỹ thuật nuôi thương phẩm ốc nhồi (Pila Polita)
Ốc nhồi (còn gọi là ốc bươu đen) là loại thực phẩm được thị trường...

Chi tiết

<<   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6