Bảo quản nông sản
Sấy vải gián tiếp bằng nhiệt lò hơi tại huyện Lục Ngạn
Bắc Giang là tỉnh có sản lượng vải thiều lớn nhất cả nước. Vải thiều là đặc sản của tỉnh Bắc Giang mang lại giá trị cao cho...

Chi tiết

Cách bảo quản bưởi bà con dễ dàng áp dụng
Thông thường bưởi sau khi thu hoạch ngay cả không cần bảo quản bạn chỉ cần để nơi khô...

Chi tiết

Cách bảo quản quả bưởi Diễn sau thu hoạch đạt chất lượng ngon
Cây có múi nhiều hiện nay đã đến thơi kỳ thu hoạch đặc biệt...

Chi tiết

Cách bảo quản quả bưởi Diễn sau thu hoạch đạt chất lượng ngon
Cây có múi nhiều hiện nay đã đến thơi kỳ thu hoạch đặc biệt...

Chi tiết

Phương pháp bảo quản hoa tươi lâu sau thu hoạch
Hiện nay, kỹ thuật bảo quản hoa cắt cành sau thu hoạch của Việt...

Chi tiết

Một số công nghệ bảo quản quả có múi
Với đặc điểm của vỏ quả có múi là có các túi...

Chi tiết

Một số công nghệ bảo quản quả có múi
Với đặc điểm của vỏ quả có múi là có các túi...

Chi tiết

<<   1 | 2