Lúa
Giống lúa BG6 năng suất đạt 70 tạ/ha
Vụ Mùa năm nay, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Bắc Giang triển khai...

Chi tiết

Kỹ thuật áp dụng xây dựng mô hình sản xuất giống lúa xác nhận CNC11 và QJ1
Trong thực tế, sản xuất lúa giống là một yếu tố rất quan trọng. Trong thâm canh, việc sử dụng giống tốt là...

Chi tiết

Kỹ thuật làm đất và gieo mạ trên khay
Muốn trồng lúa đạt năng suất và chất lượng cao thì việc chọn giống tốt, cây mạ khoẻ....

Chi tiết

Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 hại lúa vụ Mùa
Vụ Mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy 51.000 ha lúa, trong đó...

Chi tiết

TTKN- Triển khai mô hình liên kết sản xuất lúa hữu cơ chất lượng cao
Vụ mùa năm nay, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Trung tâm...

Chi tiết

Một số kinh nghiệm phòng trừ tuyến trùng hại rễ trên cây lúa
Trong những năm gần đây, bệnh bướu rễ (do tuyến trùng) gây hại...

Chi tiết

<<   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9