Bảo vệ thực vật
Cách phòng bệnh sương mai cho cây cà chua vụ đông
Bệnh sương mai là bệnh rất phổ biến trên cây cà chua. Bệnh sương mai trên...

Chi tiết

Cách biện pháp phòng tránh sương muối cho cây trồng vụ động
Ở nước ta sau khi không khí lạnh về, vùng núi Bắc Bộ thường nằm sâu trong...

Chi tiết

Phòng trừ sâu bệnh hại cây ngải
Cây ngải cứu rất ít bị côn trùng và sâu bệnh hại tấn công. Tuy nhiên, có...

Chi tiết

Phòng trừ sâu bệnh cho măng tây bằng các biện pháp sinh học
Măng tây có 1 số sâu bệnh quan trọng. Quan trọng nhất là bọ trĩ hoạch rệp. Hai loại này khó...

Chi tiết

Cách phòng trừ sâu bệnh hại sen
Sâu ăn lá (chủ yếu là sâu khoang, sâu róm) thường xuất hiện và...

Chi tiết

Những qui định về sử dụng hóa chất: Bao gồm cả thuốc bảo vệ thực vật
- Chỉ được phép mua thuốc bảo vệ thực vật từ các cửa hàng được phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

Chi tiết

PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI NHO
1. Yêu cầu kỹ thuật trong phòng trừ sâu bệnh đối sản xuất thâm canh...

Chi tiết

<<   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9