Bảo vệ thực vật
Phòng trừ sâu bệnh cho măng tây bằng các biện pháp sinh học
Măng tây có 1 số sâu bệnh quan trọng. Quan trọng nhất là bọ trĩ hoạch rệp. Hai loại này khó...

Chi tiết

Cách phòng trừ sâu bệnh hại sen
Sâu ăn lá (chủ yếu là sâu khoang, sâu róm) thường xuất hiện và...

Chi tiết

Những qui định về sử dụng hóa chất: Bao gồm cả thuốc bảo vệ thực vật
- Chỉ được phép mua thuốc bảo vệ thực vật từ các cửa hàng được phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

Chi tiết

PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI NHO
1. Yêu cầu kỹ thuật trong phòng trừ sâu bệnh đối sản xuất thâm canh...

Chi tiết

Cách chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây tỏi
1. Chăm sóc: Dặm: Sau trồng 8 - 10 ngày kiểm...

Chi tiết

Đối tượng gây hại chính trên cây hành, tỏi
1. Bệnh khô đầu lá (Stemphylium botryosum)

Chi tiết

<<   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9